Logo KIVI

Organisatie

Bestuur en officiële documenten

Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit 3 leden. Van belang is de nauwe betrokkenheid met de doelstelling van de stichting. Het bestuur vergadert vier maal per jaar. De rol van het bestuur is te typeren als werkbestuur wat betekent dat bestuursleden naast de bestuurlijke verantwoordelijkheden ook operationele taken kunnen uitvoeren.

De operationele organisatie, bemenst door vrijwilligers wordt aangestuurd door een vrijwilligerscoördinator.

Actuele bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Carlijn Meijs-Stevens
Secretaris: Marlies van der Linden
Penningmeester: Frans de Brouwer
Toezichthouder: Anoesjka Plein

Frans de Brouwer, penningmeester

Frans de Brouwer, penningmeester

Marlies van der Linden, secretaris

Marlies van der Linden, secretaris

Carlijn Stevens, voorzitter

Carlijn Stevens, voorzitter

Anoesjka Plein, toezichthouder

Anoesjka Plein, toezichthouder