Logo KIVI

Missie, visie en doelstelling

Impressie Zie je wel(?) expositie 2015

Missie
Kunst en cultuur vervullen een belangrijke rol in de samenleving. Eigenschappen die vaak met kunst in verband worden gebracht zijn zelfkennis, zelfontplooiing, morele ontwikkeling en inzicht in ‘de ander’ of ‘de samenleving’. Deze eigenschappen hebben te maken met de reflectiviteit en verbeeldingskracht van kunst. Via kunst leren we de wereld, onszelf en de ander vanuit verschillende gezichtspunten kennen. Via kunst leren we elkaar en onszelf beter verstaan. Stichting KIVI wil bijdragen aan een maatschappelijk klimaat waar aandacht voor menselijkheid en eigenheid centraal staat.
Wij zien in de praktijk dat cultuurparticipatie sociale cohesie, inzicht, inspiratie en verdieping met zich meebrengt. Dit mogelijk maken is onze missie, daar gaan wij voor!

Visie

‘Bepaalde groepen mensen staan aan de zijlijn van onze samenleving en het is onze duurzame plicht hen de kans te geven actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven, om daarmee welzijn te bevorderen en uitsluiting en sociaal isolement te voorkomen.

Stichting KIVI legt zich nadrukkelijk toe op ‘inclusie’ door de bevordering van kunst-  en cultuurparticipatie voor hen die daar fysiek of mentaal minder makkelijk toegang toe hebben!’

Mirjam Damstra in het atelier aan het werk
Illustratie hersenen met hun functies

Doelstelling
Zoals sporten bijdraagt aan een goede lichamelijke conditie, zo stimuleert kunst de persoonlijke groei. Of je dat nu doet als bewonderaar of maker. Maar: net zoals lang nog niet alle sportaccommodaties toegankelijk zijn voor iedereen, zo is kunst ook niet voor iedereen bereikbaar. En dát willen wij veranderen!

Stichting KIVI rekent tot haar kerntaak het ondersteunen van projecten voor mensen met een (visuele) beperking, ondersteunen van dagbestedingsactiviteiten, het trainen van professionals en kansen bieden aan stagiairs en (startende) creatieve ondernemers.

Stichting KIVI zet professionals in voor de activiteiten en trainingen, daar waar nodig met ondersteuning van vrijwilligers.