Kunst is voor iedereen (KIVI)

“Wanneer de beperking de ruimte krijgt, verbreedt de visie op de wereld”
Corrie Balemans

Wij richten ons op de bevordering van kunst- en cultuurparticipatie voor mensen die daar fysiek of mentaal minder makkelijk toegang toe hebben. Wij zien het als onze duurzame plicht mensen kansen te bieden om actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven en daarmee welzijn te bevorderen en uitsluiting en sociaal isolement te voorkomen. Daarbij initiëren wij projecten waarbij ontmoeting tussen verschillende doelgroepen centraal staat en waarbij creaties en kwaliteiten worden gedeeld met de maatschappij.

Wij hebben ons tot en met 2023 veel gericht op projecten voor en door mensen met een visuele beperking. Nu richten we ons op het vormen van het platform KIK, een Kleinschalig Inclusief Kunstencentrum waarbij uiteenlopende deelnemers hun werk en kwaliteiten digitaal en fysiek aanbieden aan de maatschappij. Digitaal via een webshop en fysiek via kleine evenementen zoals Festival Xplosief Inclusief.

Bekijk het eens! …vanuit het perspectief van een ander
Ontwikkeling van het Closed Eyes Festival
Kunst met andere ogen projectjaar + expositie
Doorontwikkeling van de Taktila methode + Symposium
Jofke van Loon heeft een methode uitgevonden waarmee zij onze visuele wereld kan vertalen naar een voelbare.
Zie je wel(?) is een project dat de bestaande kunst te buiten gaat en een bredere werking in de maatschappij ...
In oktober 2011 organiseerden wij een openbare schilderworkshop bij het Zuiderkwartier in Tilburg om te laten zien ...
Dit evenement vond plaats in het kader van de Week van de Amateurkunst (WAK) op 3 juni 2012 in en om De Verdieping.

Cultural Governance

De stichting dient met haar activiteiten het algemeen belang voor mens en maatschappij.

De stichting kent geen winstoogmerk, alle verworven middelen worden ingezet voor het verwezenlijken van de doelstelling van de Stichting.

De stichting voldoet aan de publicatieplicht door middel van deze website.