Logo KIVI

De Taktila methode, non-visuele kleurbeleving en beeldvorming

In Nederland hebben ruim 380.000 mensen een visuele beperking. De laatste jaren stijgt zelfs het aantal zelfs. Deze mensen worden dagelijks geconfronteerd met het feit dat ze niet meer kunnen wat voorheen vanzelfsprekend was. Het zou mooi zijn als er weer kleur in hun leven komt!

In samenwerking met een testpanel blinde en slechtziende mensen, heeft beeldend kunstenaar Jofke van Loon een methode uitgevonden waarmee onze visuele wereld vertaald wordt naar een voelbare. Blinde en slechtziende mensen kunnen hierdoor de gevoelswaarde van kleuren beleven, leren waar er schaduw is bij een bepaalde lichtbron, welke middelen we in kunnen zetten om ruimte en diepte te suggereren op het platte vlak.

Stagiaires van Studio Xplo en vrijwilligers van Stichting KIVI werkten mee aan de productie van de leermiddelen en het doen van behoefteonderzoeken. Frans van der Meer sprak het audioboek in en Maarten van den Beemt toverde de theorie om tot een grootletterboek.

Meer informatie