Logo KIVI

Art 4all Kunst Happening

Stichting KIVI is in 2011 het leven geroepen om een breed en bijzonder aanbod binnen de culturele sector zichtbaar te maken. Het aanbod is er op gebaseerd dat het beoefenen en beleven van kunst voor iedereen toegankelijk(er) wordt, ongeacht lichamelijke, geestelijke, verstandelijke, financiële beperkingen of ongeacht culturele achtergrond.

Kunst is verrijkend en ontplooiend en we zijn van mening dat participeren aan kunst niemand ontnomen mag worden. Specifieke doelgroepen bij kunst betrekken is van maatschappelijk belang en kent vele voordelen. We hanteren hierbij vaak de woorden: 

  • Ontmoeting
  • Bewustzijn
  • Participatie
  • Sociale cohesie
  • Inspiratie

Om de missie van hierboven te delen met het Tilburgse publiek organiseerden we Art 4all, een Kunst Happening. Dit evenement vond plaats in het kader van de Week van de Amateurkunst (WAK) op 3 juni 2012 in en om een oud schoolgebouwtje De Verdieping aan de St. Annastraat in Tilburg