Logo KIVI

Zie je wel(?), een project voor non-visuele kunstbeleving

Zie je wel(?) is een project dat de bestaande kunst te buiten gaat en een bredere werking in de maatschappij nastreeft: d.m.v. kunstbeoefening en -beleving in verschillende disciplines spreken we alle zintuigen aan.

Een Zie je wel(?)-expositie kan gezien worden als een tijdelijk environment: een kunstzinnige vormgeving van een bepaalde ruimte zoals een kamer, theater, straat of plein waarbij verschillende materialen, bewegingen, klank, geur, licht en andere communicatiemiddelen een rol spelen.

Je kunt er met het Zie je wel(?)-team dat bestaat uit professionals en ervaringsdeskundigen achter komen hoe de zintuigen ingezet kunnen worden om kunst te beoefenen, te beleven of als middel te gebruiken.
Zij bieden ook originele workshops, projecten op maat, bijzondere exposities, interactieve meubels voor in de zorg, trainingen, cultuureducatie en lesmiddelen.