Missie, visie en doelstelling

"Wanneer de beperking de ruimte krijgt, verbreedt de visie op de wereld," Corrie Balemans

Missie
Kunst en cultuur vervullen een belangrijke rol in de samenleving. Eigenschappen die vaak met kunst in verband worden gebracht zijn zelfkennis, zelfontplooiing, morele ontwikkeling en inzicht in ‘de ander' of ‘de samenleving'. Deze eigenschappen hebben te maken met de reflectiviteit en verbeeldingskracht van kunst. Via kunst leren we de wereld, onszelf en de ander vanuit verschillende gezichtspunten kennen. Via kunst leren we elkaar en onszelf beter verstaan. Stichting KIVI wil bijdragen aan een maatschappelijk klimaat waar aandacht voor menselijkheid en eigenheid centraal staat.
Wij zien in de praktijk dat cultuurparticipatie sociale cohesie, inzicht, inspiratie en verdieping met zich meebrengt. Dit mogelijk maken is onze missie, daar gaan wij voor!

 

Visie
Omdat wij ervaren dat kunst voor iedereen meer kleur aan het leven kan geven, willen we het beoefenen en beleven ervan voor iedereen toegankelijk(er) maken. Ook voor mensen met een lichamelijke, geestelijke, verstandelijke en/of financiële beperking en ongeacht culturele achtergrond.
Met onze website maken wij een ondersteunend en laagdrempelig cultureel aanbod zichtbaar voor zoekenden op creatief en kunstzinnig gebied. Professionele kunstenaars kunnen zich bij ons aansluiten als zij voldoen aan onze criteria: Professionaliteit, toegankelijkheid, originaliteit, betrouwbaarheid en ondernemerschap.
Wij bemiddelen tussen vraag en aanbod en organiseren bijeenkomsten en projecten waarbij kunst, kennis, ervaring en netwerk gedeeld kunnen worden.

 

Doelstelling
Zoals sporten bijdraagt aan een goede lichamelijke conditie, zo stimuleert kunst de persoonlijke groei. Of je dat nu doet als bewonderaar of maker. Maar: net zoals lang nog niet alle sportaccommodaties toegankelijk zijn voor iedereen, zo is kunst ook niet voor iedereen bereikbaar. En dát willen wij veranderen!
Samen kunst beoefenen en consumeren, daar draait het om bij Stichting KIVI. Wij verkondigen de boodschap hoe bijzonder het is om te ontdekken dat een beperking ook een rijke inspiratiebron kan zijn.
Stichting KIVI wil inspelen op de wensen en behoeften van zowel de professionele kunstenaar als de deelnemers van het culturele aanbod en hiermee de maatschappelijke rol van de kunstenaar versterken. Deze twee doelgroepen samenbrengen levert volgens de ervaring van Stichting KIVI inspiratie en kruisbestuiving op. Zo wordt de kunstenaar geprikkeld tot originele antwoorden op bestaande hulpvragen en tot het creëren van een uniek aanbod waarmee hij/zij zich in de markt kan zetten.

 

Ben je op zoek naar een culturele activiteit of wil je als kunstenaar je werk richten op specifieke behoeften in onze maatschappij? Kijk dan onder de betreffende knop(pen) op de startpagina van deze website hoe onze aanbieders of medewerkers iets voor je kunnen betekenen.

Onder de knop Organisatie vind je de statuten, ons beleid en informatie over de mensen die zich achter de schermen inzetten voor onze missie.

 

  

Top