Voor overheid & maatschappij

Wist u dat overheidsinstellingen mensen vanuit de WMO kunnen doorverwijzen naar partners van Stichting KIVI voor dagbesteding, reactivering of vrijwilligerswerk?

Door mee te kunnen werken in een creatieve onderneming, ervaring op te doen tijdens cursussen, maatje te zijn van iemand met een (visuele) beperking, te ondersteunen bij activiteiten op oproepbasis óf een andere passende functie die aansloot bij de persoon in kwestie is Stichting KIVI reeds voor velen een station geweest op weg naar de reguliere arbeidsmarkt.

Zo kunnen mensen bijvoorbeeld terecht bij Studio Xplo en in het Taktila Atelier.
Daarbij staan wij open voor nieuwe initiatieven en samenwerkingen.


Denkt u dat wij iets voor u of uw organisatie kunnen betekenen?
Neem dan contact met ons op.

 

Nog een mooi voorbeeld van een overheidsvoorziening
Ouders van minimahuishoudens kunnen terecht bij Stichting Leergeld voor financiële ondersteuning bij cultuurparticipatie voor hun kinderen (4-18 jaar).

Stichting Leergeld regelt financiering uit het Jeugdcultuurfonds

Het Jeugdcultuurfonds is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een instelling voor actieve kunstbeoefening.

Kijk op de website van het jeugdcultuurfonds of je kinderen in aanmerking komen. Alleen intermediaires kunnen een financiële toekenning aanvragen. Onder andere in de gemeente Tilburg is Stichting Leergeld intermediair. Laat hen een inkomenscheck doen en als je in aanmerking komt ontvang je een brief met de toezegging. Een kopie van die brief overhandig je bij Stichting KIVI en zij sturen de factuur voor de cursus van je kind(eren) naar Leergeld. Je hoeft dan zelf niet te betalen en je zoon of dochter kan toch meedoen!


Stichting Leergeld via Stichting KIVI 

Top