Wij bedanken onze oud-vrijwilligers voor hun inzet in het verleden:

 

Elke Meulendijks - Marlou Vrijsen - Jet Wijtvliet - Beatrice Jansen- Loes van Zuijlen - Marcel Swaans  - Anouk Bongers - Hedwig Spierings - Laura Hoogstraten - Joost Bruggemans - Paul Engelkamp - Anne Wevers - Rianne Biesheuvel - Phillip van Rooij - Meggy Bok - Marlène van Summeren - Menno van den Broek - Dorrit van de Voorde - Anneke Hendrikx
Toon de Boer, voorzitter

Toon de Boer heeft een boeiende loopbaan achter de rug. Na de Design Academy in Eindhoven was hij achtereenvolgens: zelfstandig designer, reclamebureau-directeur, salesmanager bij Brabant Pers (BD), oprichter van het Agrarisch Dagblad en directeur van de Deventer Dagblad Combinatie.

Daarna achtereenvolgens: manager van het Nederlands Centrum voor Maritieme Archeologie en directeur van Techniekmuseum & Kids Science Centre Twente. Vanuit zijn passie voor beeldende kunst runde hij ook 'in de vrije tijd' een galerie voor hedendaagse kunst.


'Na mijn pensionering als museumbaas in Oost-Nederland, wilde ik twee dingen: weer terug naar mijn geboorteprovincie Brabant en actief blijven in de kunst- en cultuursector en ik mag zeggen dat beide goed zijn gelukt!'.
Tilburg heeft zich van toenmalige 'failliete' textiel-industriestad getransformeerd naar een cultuurbewuste woon-/werkstad, met een prachtig en breed aanbod van cultureel erfgoed, podiumvoorzieningen en hedendaagse beeldende kunst. Stichting KIVI (Kunst Is Voor Iedereen) draagt aan dit beleid bij door kunstparticipatie te verbreden en verdiepen. Zo verbindt zij kunstenaars en cultuurevenementen met de samenleving en vice versa. Dit alles met een accent op kunstparticipatie van de jeugd en zij die zorgafhankelijk zijn.

Ik beschouw het als een eer mij hiervoor in te zetten, samen met een team van geïnspireerde en creatieve vrijwilligers, aangevuurd door de inzet en het enthousiasme van kunstenaar en projectcoördinator Jofke van Loon. Ook wil ik me inzetten voor de samenwerking van Stichting KIVI met alle partijen die deelname aan kunst en cultuur stimuleren, immers: kunst is voor (of 'van') iedereen!'


Tenslotte: stichting KIVI organiseert spraakmakende projecten en biedt een scala aan cursussen vanuit een hedendaags zakelijk concept: zij brengt cultuuraanbieders en -afnemers tot elkaar, met bijdragen van participanten en financiële/materiële support van relevante instellingen en MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)-geïnspireerde bedrijven.

Toon is bereikbaar via

voorzitter(_AT_)kunstisvooriedereen.nl


Toon de Boer is de nieuwe voorzitter van Stichting KIVI 

Top


Marlies van der Linden, secretaris

Toen mijn pensioen naderde zocht ik een manier om mijn secretariële kennis en ervaring te blijven inzetten. KIVI kwam op mijn pad en trok mijn aandacht, mede omdat ik een kunstliefhebber ben.
Tot dan had ik nog nooit van KIVI gehoord. Dat is erg jammer, weet ik nu.
Gelukkig heeft u ons wel gevonden, want u kijkt nu naar dit stukje tekst. Dank voor uw bezoek aan onze website.

 

Wat ik met kunst heb? Ik bezoek graag musea en bekijk graag kunstdocumentaires en kunstboeken. Ik ben vooral een kunstconsument, hoewel ik als kind heel wat getekend, geschilderd en gefröbeld heb.

Ik zocht de definitie van het woord kunst op.
Kunst is het product van creatieve menselijke uitingen en ook het vermogen om schoonheid te scheppen en esthetisch genot op te wekken.
Klinkt enigszins hoogdravend als je het zo leest. Misschien dat veel mensen daarom denken dat kunst voor bepaalde klassen is, dat er status aan verbonden is. Jammer, want kunst is voor iedereen en iedereen kan van kunst genieten. Of je nu kijkt naar kunst of zelf kunst maakt.

 

Kunst ervaren is iets subjectiefs, vind ik. Een kunstwerk spreekt je aan of spreekt je juist niet aan. Kunst roept emoties, gevoelens, vragen en verwondering op bij de kijker. En daarvoor hoef je geen kenner te zijn. En als maker van kunst kun jij jezelf uiten en via je creatie communiceren.

Ik vind dus, samen met KIVI, dat kunst voor iedereen beschikbaar, benaderbaar en beoefenbaar moet zijn, voor mensen van alle leeftijden en achtergronden en juist ook voor mensen voor wie kunst scheppen of kunst beleven niet direct voor de hand ligt.
Dus kijk eens verder op onze site of kom nog eens terug.
Heeft u vragen, ideeën of suggesties, laat het ons weten! Uw opmerkingen zien wij graag tegemoet.
En onthoud: Kunst Is Voor Iedereen!

 

Marlies is bereikbaar via:

secretariaat(_AT_)kunstisvooriedereen.nl
.


Marlies van der Linden is secretaris van Stichting KIVI 

Top


Frans de Brouwer, penningmeester

Momenteel heb ik een parttimefunctie van twee dagen per week op de financiële afdeling van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie. Voorheen was ik assistent accountant bij ABAB.
Mijn hobby's zijn tuinieren, fietsen, sporten, verre reizen maken en kennissen helpen met het verzorgen van hun aangiften inkomstenbelasting.
Ik ben ongehuwd 63 jaar en heb twee dochters en een kleinkind.
Door mijn deeltijdbaan en aankomende pensionering komt er tijd vrij voor maatschappelijk werk.


Omdat de stichting KIVI goed en belangrijk werk verricht op sociaal gebied heb ik mij beschikbaar gesteld voor de functie penningmeester. Ik ben ook penningmeester van de CDA-afdeling van de Gemeente Goirle en Riel.


Frans de Brouwer Penningmeester Stichting KIVI 

Top


Carlijn Stevens, algemeen bestuur

Aangenaam, mijn naam is Carlijn Meijs-Stevens. Vanaf het eerste moment ben ik betrokken bij Stichting KIVI. Voor mij een bijzondere organisatie waar expertise samen komt en ingezet wordt tijdens inspirerende projecten. Met gelijkgestemden kunst toegankelijk maken voor iedereen, ongeacht beperkingen. Dat is waardevol, nodig en geeft voldoening.

Ik ben altijd aanbieder geweest bij KIVI en heb daarnaast mijn ondernemerschapskwaliteiten ingezet in de werkgroep Zet KIVI op de kaart. Omdat mijn bedrijf Weergaaf voor onbepaalde tijd met sabbatical gaat en ik in dienstverband ga werken verandert ook mijn rol van aanbieder naar algemeen bestuurslid. Want ik wil met alle plezier betrokken blijven bij de stichting.

Mijn focus als bestuurlid leg ik graag op verbinden. Het vinden van linken met andere projecten/organisaties/bedrijven zodat onze gezamenlijke expertise op de goede plek het best tot zijn recht komt.

Iedereen heeft recht op inspiratie, verwondering, en ontmoeting. Kunst is daarvoor een prachtige bron en een krachtig middel.

Ik zie je graag bij een van de KIVI projecten of evenementen!

Meer info over Carlijn vind je op Linked In.

 

 


Carlijn Meijs Stevens is bestuurslid van Stichting KIVI 

Top


Sjaak Sperber, algemeen bestuur

'Wie ben ik?
Sjaak Sperber, tot eind 2015 wethouder in de gemeente Goirle. In de politiek heb ik me altijd vooral bezig gehouden met het zogenoemde ‘sociale domein', met wat mensen direct raakt dus.
Daarvoor was ik werkzaam bij een bedrijf met vestigingen over de hele wereld. Voornamelijk in ondersteunende functies zoals logistiek, financiën en klanten service. De laatste tien jaar was ik vooral bezig met medezeggenschap, op lokaal en vooral Europees niveau.
Ik heb het geluk gehad op te groeien in een gezin waar kunst en cultuur, in de breedste zin van het woord, beleefd werden als elementair onderdeel van het leven. En dat heb ik de rest van mijn leven altijd meegenomen, in mijn denken en doen.

Toen ik stopte als wethouder, werd ik door verschillende organisaties benaderd met het verzoek in het bestuur zitting te nemen. In de doelstellingen van KIVI vond ik terug, waar ik als wethouder ook steeds voor stond: Kunst en Cultuur zijn onderdeel van het welzijn van mensen. Dat kunst voor iedereen bereikbaar moet zijn, zowel in beleven als in meedoen, is wat KIVI en ik gemeen hebben.
Ik denk dat het volgende citaat van prof. Dr. Abram de Swaan, dit mooi samenvat:
"Iets moois moet iedere keer weer bevochten worden, op de afleiding, op het vermaak, op het gemak en op de overdaad. Het is niet vanzelf mooi, er is aan gewerkt en het is een werk om het te genieten. Een kunstwerk is een opgave en het genot ervan ook. En wie zich nooit heeft ingespannen om zo'n opgave te volbrengen, niet in de kunst, niet in de sport, niet in de techniek of in de wetenschap, die heeft iets gemist: Het sublieme. Die is platzak."

Ik wil me daar dan ook graag voor inzetten.'


Sjaak Sperber is bestuurslid van Stichting KIVI 

Top


Als kunstenaar is Jofke van Loon lang op zoek geweest naar een verbeelding van de geest, als een onzichtbare en ontastbare aanwezigheid. Zij liet haar werk leiden door emoties, die zichtbaar werden door er uitdrukking aan te geven. Ook haar blinde en slechtziende leerlingen laat zij hun onzichtbare belevingswereld omzetten in een tastbaar werkstuk. Wie anders kunnen dat beter dan zij?

  • Om kunstparticipatie voor deze doelgroep makkelijker mogelijk te maken én de maatschappij inzicht te geven in hun belevingswereld richtte Jofke in 2010 Zie je wel(?) op; hét project voor non-visuele kunstbeleving.
  • Maar: Jofke vond dat kunstparticipatie niet alleen ook voor mensen met een visuele beperking toegankelijk zou moeten zijn, maar voor iedereen! Zoals van sport algemeen bekend is dat het goed is voor je lichamelijke conditie, weet Jofke namelijk dat kunstbeoefening en -beleving het mentale welzijn bevordert. Daarom richtte zijin 2011 Stichting KIVI op.
  • In 2013 lanceerde zij haar boek Je zintuigen als inspiratie voor mensen die graag geïnspireerd worden bij hun zoektocht naar kunstzinnige vorming en communicatie.

‘Ik weet uit ervaring dat de dingen mooier worden wanneer je ze tijd en aandacht geeft. Volgens mij hoeven wij niet meer te doen dan te kijken, te registreren en ervan te genieten en/of leren. Iets observeren en dat tekenen is een van de manieren om iets aandacht te geven. En dat betekent niet ‘dat de tekening mooi hoeft te zijn', het gaat vooral om het moment. Het is wel een leuke bijkomstigheid dat door veel oefenen een tekening mooier wordt. Of dat nou betekent dat de tekening gedetailleerder wordt of misschien wel abstracter, dát ligt aan jouw fascinatie;)  Je bent jouw vertaling aan het maken van iets waar je aandacht naartoe gaat en als je wilt kun je de gekozen vorm met mensen delen,' Jofke van Loon

 

Professionele kunstenaars en culturele organisaties die zich kunnen vinden in het gedachtegoed van Jofke en hun werk graag delen met een specifieke doelgroep, kunnen zich aansluiten bij Stichting KIVI. Zo kunnen zij de mooie dingen die hun aandacht hebben, delen met anderen waarvoor dit misschien (nog) minder vanzelfsprekend is. Door krachten te bundelen met hun KIVI-collega's geven zij samen de wereld meer kleur voor iedereen.

Heb je vragen in het kader van Stichting KIVI, dan kun je Jofke mailen via:

info(_AT_)kunstisvooriedereen.nl

 


Jofke van Loon is initiatiefnemer van Stichting KIVI 

Top


Timmerman, Harry van Loon

Harry van Loon is timmerman en zet zich in voor het maken van presentatiemiddelen voor projecten van Stichting KIVI.

Zo heeft hij o.a. de donkere kamer en presentatietafels van Zie je wel(?) ontworpen en gemaakt.


Harry van Loon is timmerman bij Stichting KIVI 

Top


Oproepkracht, Gaby Verwijmeren

Vanuit de ervaringen die Gaby bij Stichting KIVI heeft opgedaan als vrijwilligster toen ze in een re-integratie traject zat is ze zich blijven inzetten. Het mooie aan KIVI vindt ze daarom ook dat zij openstaan voor mensen van allerlei doelgroepen, om hen de kans te bieden kunst te ervaren en dan ook nog eens met verschillende zintuigen. Daarbij komt kijken dat ze een creatieve kijk heeft en krijgt ze er energie van om te werken in een creatieve omgeving met mensen waarvan hun interesse ook bij kunst ligt.
KIVI is voor haar een encyclopedie op het gebied van kunst. Omdat ze van alles te bieden hebben wat met kunst te maken heeft, en zelfs nog meer dan dat. Op die manier wordt het mogelijk gemaakt dat kunst voor iedereen kan zijn. Verder vindt ze het persoonlijke, de sfeer en de leuke collega's erg prettig.
Er wordt gekeken naar wat je wél kan en Gaby voelt zich iedere keer weer welkom!
 

Top


Ervaringsdeskundige, Corrie Balemans

Corrie wil mensen inspireren door haar belevingswereld en ervaringen te delen met anderen. Zij is geheel blind en moet het dus vooral hebben van tast, geur en gehoor en heeft niets aan nonverbale communicatie. Dankzij deze uitzonderlijke kijk op de wereld versterkt zij ons team.

 

‘Je bent zo gewend om naar de dingen om je heen te kijken. Maar zou je ook kunnen dansen op discomuziek als je het zonder geluid en beeld moet doen en het alleen moet hebben van de trillingen? Er zijn dove mensen die dat kunnen.
Over ‘mooi' kunnen we verschillend denken. Als de cake precies zo uit de oven komt als de afbeelding in het receptenboek, zal iedereen zeggen: ‘Mooi gelukt.' Maar een ingezakte cake kan beter smaken. Misschien zien je vader en moeder meestal wat je hebt getekend, omdat je goed hebt gekeken hoe het eruit zag. Maar heb je ook al eens geprobeerd te tekenen wat je voelt?
Als ik ‘schilderen' zeg denk je meteen aan verf en kwasten. Maar met touw, zand of vilt kun je ook prachtige schilderijen maken. Al die dingen voelen verschillend aan en door dat gevoel kan er een idee in je hoofd opkomen over wat je gaat maken. Je laat je inspireren door wat je voelt. En zo kan dit ook gaan met geuren en geluiden. Ze kunnen je in een stemming brengen, terwijl je niet ziet waar ze vandaan komen. Zo krijg je de ruimte om zonder beelden te zien wat je wilt zien en te dwalen in je eigen wereld.

Zoals je samen kunst kunt maken, zo kun je er ook samen naar kijken, luisteren, het aanraken en elkaar vertellen wat je daarbij denkt. Dat noemen we ook wel kunst consumeren. Kunst is een goede hulp om te begrijpen hoe mensen die slecht of niets kunnen zien of horen, de wereld om zich heen beleven. Maar het helpt ook om te ontdekken dat iets mooi kan zijn door iets weg te laten. Zo kan het zijn dat je een zin uit een boek zo mooi vindt, dat je die beter onthoudt dan het verhaal.
Bij de afdruk van een vogel op de ruit, denk je eerder na over een naar vrijheid verlangende vogel, dan wanneer je een vogel in een kooi ziet. Je hoeft een beekje niet te zien om van het kabbelende water te genieten,' Corrie Balemans


Corrie Balemans is vrijwilliger bij Stichting KIVI 

Top


Oproepkracht, Ann van Loon Maas


Ann van Loon Maas is oproepkracht bij Stichting KIVI 

Top


Ambassadeur, Anne van de Klundert


Anne van de kLundert is ambassadeur voor Stichting KIVI 

Top